Hallintoneuvosto

Säätiön ylin päättäjä on hallintoneuvosto, joka valitsee hallituksen erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajan sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Hallintoneuvoston kokouksessa 22.5.2018 suoritettujen valintojen jälkeen hallintoneuvoston jäsenet ovat seuraavat (suluissa erovuoroisuus):

Maataloustuottajat (MTK-Vammala), Kutalan Nuorisoseura

Pertti Hakanen vars.jäsen 2021, Taipale Tapani varajäsen
Tuomola Pekka vars.jäsen2019, Pärssinen, Markku varajäsen

Sastamalan Seudun Kotiseutuyhdistys

Westergren Mauno vars.jäsen 2021, Virtanen Tauno varajäsen

AL-Länsi-Pirkanmaa

Rehakka Seppo vars. jäsen 2020, Erkki Haliseva, varajäsen

Harrastajajäsenet

Mäkinen, Erkki vars.jäsen 2019, Ylinen, Kalle varajäsen

Juvela, Juha vars.jäsen 2019, Jari Vuorijärvi varajäsen

Traktorikerhot

Timo Kiikala vars.jäsen 2020, Jari Partala varajäsen

Musiikkiharrastajat

Marko Aho vars.jäsen 2020, Aimo Kuhmonen varajäsen

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pertti Hakanen ja varapuheenjohtajaksi Juha Juvela.