Hallintoneuvosto

Säätiön ylin päättäjä on hallintoneuvosto, joka valitsee hallituksen erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajan sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Hallintoneuvoston kokouksessa 22.5.2019 suoritettujen valintojen jälkeen hallintoneuvoston jäsenet ovat seuraavat (suluissa erovuoroisuus):

Pertti Hakanen vars.jäsen 2021, Taipale Tapani varajäsen

Tuomola Pekka vars.jäsen2022, Pylsy Katariina varajäsen

Westergren Mauno vars.jäsen 2021, Virtanen Tauno varajäsen

Rehakka Seppo vars. jäsen 2020, Erkki Haliseva, varajäsen

Mäkinen, Erkki vars.jäsen 2022, Ylinen, Kalle varajäsen

Juvela, Juha vars.jäsen 2022, Jari Vuorijärvi varajäsen

Timo Kiikala vars.jäsen 2020, Jari Partala varajäsen

Marko Aho vars.jäsen 2020, Aimo Kuhmonen varajäsen

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pertti Hakanen ja varapuheenjohtajaksi Juha Juvela.